O nas

Jak powstało nasze stowarzyszenie?

Historia powstania naszego stowarzyszenia przedstawia się następująco, w grudniu 2006 roku postanowiliśmy sami decydować o swojej działalności, Piętnaście osób ,w tym chorzy , opiekunowie oraz lekarz neurolog wyraziliśmy chęć powstania stowarzyszenia . Osobowość prawna uzyskaliśmy już w styczniu 2007 roku, zarejestrowaliśmy się pod nazwą; Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin „Słonik”.
Wszyscy pytają się dlaczego „słonik”, a czyż my, parkinsonicy, nie zachowujemy się czasami jak słoń w składzie porcelany, czyż swymi niezgrabnymi ruchami nie siejemy spustoszenia wokół siebie, czyż nie mamy problemu w utrzymaniu w ręku szklanki czy łyżeczki, ale cóż taka jest nasza uroda i jest z tym nam coraz lepiej.

Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie 19 maja 2006 roku na ul. Wólczańskiej odbyło się w starym pomieszczeniu, ale zainteresowanie ogromne, dużo ludzi i wszyscy głodni wiedzy o chorobie. Nawiązaliśmy współpracę z Kliniką Neurologii Uniwersytetu Medycznego przy Szpitalu im. N. Barlickiego, w której konsultantem dla chorych jest dr neurolog Jolanta Urbaniak. Mamy stały kontakt z II Kliniką Psychiatrii przy ul. Czechosłowackiej, a tam opiekuje się nami dr Marcin Wojtera. Stałe zajęcia z chorymi prowadzi logopeda oraz  rehabilitant. Zmienialiśmy lokale dwukrotnie, aż zakotwiczyliśmy w Domu Kultury przy ul. Siedleckiej1. Pan Dyrektor użyczył nam pomieszczenia, w którym co poniedziałek spotykamy się na rozmowach, ćwiczeniach lub rehabilitacji ruchowej. Głównym celem naszych spotkań jest działalność na rzecz osób z chorobą Parkinsona i ich rodzin oraz na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej. Staramy się walczyć z osamotnieniem chorych, dążymy do poprawy jakości ich życia oraz obrony ich interesów społecznych. Chcemy, aby poprzez kontakty przyjacielskie odzyskiwali nadzieję i radość, pozostając w swoim otoczeniu jak najdłużej. Współdziałamy z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz osób z chorobą Parkinsona. Prowadzimy doradztwo w zakresie opieki i rehabilitacji chorych. Nawiązaliśmy kontakt z innymi organizacjami tego typu na terenie kraju – stowarzyszeniami warszawskim, gdańskim, bydgoskim, krakowskim, szczecińskim itd. Poprzez rozmowy pomagamy sobie nawzajem i oby to trwało, trwało, trwało….

LOGO_procentdlalodzi_bitmapaRGB

Procent dla Łodzi to kampania na rzecz łódzkich organizacji pożytku publicznego (OPP). Namawiamy łodzian, żeby ofiarowali 1% podatku fundacjom i stowarzyszeniom ze swojego miasta.

Mamy status OPP

Jak możesz pomóc potrzebującym?
Wypełniając zeznania roczne PIT-37 podatnik w części „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
W pozycji 124 wpisujemy nazwę OPP czyli w naszym przypadku :
Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona I ich Rodzin „Słonik”
Natomiast w pozycji 126 wpisujemy nr

KRS 0000273267

Czego chcemy?

chcemy, aby chorzy czynnie uczestniczyli życiu, aby spotykali się z    przyjaciółmi

  • chcemy, aby chorzy pomimo choroby byli aktywni i samodzielni
  • chcemy, aby można było na nas liczyć , aby wszyscy, którzy nas odwiedzą czuli się jak wśród przyjaciół
  • chcemy nie tylko pomagać, ale tez wspierać chorych i ich rodziny, aby nie czuli się pozostawieni samym sobie
  • chcemy udowodnić wszystkim, ze z chorobą Parkinsona można życ godnie

Zgodnie ze Statutem terenem działania jest cały kraj, ze względu na lokalizację obejmujemy głównie teren woj. łódzkiego, skupiamy w swych szeregach osoby z chorobą Parkinsona ich rodziny jak i opiekunów.

Prowadzona działalność od 2007 roku pozwoliła na zdobycie doświadczenia w zakresie: organizowania rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej oraz w organizowaniu kilkutygodniowych wyjazdów na pobyty o charakterze integracyjno-wypoczynkowym połączonych z terapią ruchową, itp. dla osób z chorobą Parkinsona oraz ich najbliższych z naszego i innych Stowarzyszeń. W ramach dofinansowania przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ze środków PFRON zorganizowane były turnusy rehabilitacyjne nad morzem w latach 2009-2013. Na miejscu prowadzimy również spotkania z neurologiem, psychologiem i psychiatrą dla potrzebujacych chorych i ich rodzin. Cykliczne spotkania członków Stowarzyszenia w ciągu roku (zazwyczaj raz w tygodniu) pozwalają na pełną integracje i wymianę doświadczeń chorych.

.

slonik

Dokumenty Słonika

Statut Stowarzyszenia Słonik: Statut Sprawozdania rok 2022: Komplet dokumentów za rok 2022 znajduje się tutaj: Bilans Sprawozdanie merytoryczne Rachunek zysków i strat Sprawozdania rok 2021: Komplet dokumentów za rok 2021 znajduje się tutaj: Raport zysków i strat Dodatkowe informacje Raport skrócony Bilans Sprawozdania rok 2020: sprawozdanie_slonik_2020 Sprawozdanie merytoryczne_2020 Sprawozdania rok 2019: Komplet dokumentów za rok …

Pokaż strony »

Informacje o plikach cookie

Podczas przeglądania niniejszej witryny na dysku komputera użytkownika mogą zostać zapisane pewne informacje w postaci tzw. plików cookie, które umożliwiają nam przystosowanie witryny do zainteresowań i preferencji użytkownika. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na dysku komputera użytkownika podczas przeglądania witryny. Pliki cookie są używane przez wiele witryn internetowych do udostępnienia …

Pokaż strony »