«

»

wrz 14

Dofinansowanie PNF – nowoczesna terapia

PFRON_slonik_lodz

Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin „Słonik” ma przyznane dofinansowanie do realizacji zadania publicznego pod tytułem „PNF – nowoczesna terapia” w kwocie 6 900,00zł ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.
Realizacja zadania nastąpi w terminie 11.09.2017r, do 11.12.2017r. Całkowity koszt zadania wynosi 9 600,00 zł. Zajęcia odbywać się będą w przychodni „Creator” w Łodzi przy ul. Kopernika 55

Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin „Słonik” otrzymało drugą dotację do realizacji zadania publicznego „Doskonalenie mowy” od Prezydenta Miasta Łodzi w wysokości 4 800,00 zł , Całkowity koszt realizacji w/w zadania stanowi wartość 5 600,00 zł.
Realizacja nastąpi w terminie 04.09. do 11.12.2017r. Zajęcia z logopedą odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia w Łodzi, przy ul. Bratysławskiej 6A, w każdy poniedziałek o godzinie 11.00.
Zajęcia indywidualne w domach zainteresowanych wg ustalonych terminów.