«

»

Aktualności

STOWARZYSZENIE OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA I ICH RODZIN SŁONIK

ZAPRASZA SWOICH CZŁONKÓW

NA SPRAWOZDAWCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

W DNIU 8 MAJA 2017

O GODZ.11:00 – PIERWSZY TERMIN I O GODZ.11:30 – DRUGI TERMIN

ZAPRASZAMY